ბმულები

UNESCO
www.unesco.org

საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია
www.unesco.ge

მონაწილეობის პროგრამა 2014-2015
http://unesco.ge/?page_id=1178

Fund for the Promotion of Culture (IFPC)
https://en.unesco.org/ifpc/content/about-fund

International Fund for Cultural Diversity – Unesco
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/international-fund/

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
www.culture.gov.ge